„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi

V polovině září se opět sešla Tříkrálová komise k posouzení předložených projektů na pomoc lidem v nouzi v brněnské diecézi (Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj). Vaše tříkrálové dary například podpoří vedení a nábor dobrovolníků v Brně, pomohou lidem s mentálním a kombinovaným postižením nebo seniorům a nemocným v chudých oblastech Ukrajiny. Děkujeme!  

Den Charity

Čtvrtek 22.9.2011 je Dnem Charity. Na základě této skutečnosti jsme při břeclavské Oblastní charitě připravili akce propagující služby Oblastní charity a dobrovolnictví.

  • Den otevřených dveří v azylovém domě pro jednotlivce U Sýpek 3, Břeclav 3, kontaktní osoba Bc. Roman Tuček, 519 372 719, 737 230 855,

  • Den otevřených dveří v azylovém domě sv. Agáty, ul. Komenského, Břeclav - Poštorná, kontaktní osoba pí. Leona Balgová, 519 331 455, 605 233 401,

  • V rámci projektu "Zdravé město Břeclav", měření glykemie a krevního tlaku pracovnicemi Charitní ošetřovatelské služby, kontaktní osoba pí. Helena Fialová, tel. 519 326 143, ul. Seniorů 1, Břeclav 3

  • Vyhodnocení výtvarné a dobrovolnické soutěže, simulace krizových situací, při kterých pomáhají dobrovolníci, kontaktní osoba H. Jagošová, 605 233 403, Pěší zóna v Břeclavi

Zdravé město Břeclav – podzim 2011

22.9.2011 proběhne u příležitosti Dne Charity a v rámci projektu "Zdravé město Břeclav", měření glykemie a krevního tlaku. Měření se bude provádět na Domě s pečovatelskou službou, na ulici Seniorů 1. Od září zde bude také probíhat, pod dohledem zkušené fyzioterapeutky, cvičení pro seniory s názvem „Kostičky hýbejte se“. Bližší informace získáte na telefonu 519 326 143, nebo 603 291 383 (p.Hoferová).

Pozvánka na výstavu

Městské muzeum a galerie Břeclav pořádá výstavu "Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole". Výstava návštěvníky přenese na začátek 20. století do školy našich prapradědečků za časů vlády habsburské monarchie. Návštěvníci prožijí „hodinu“ ve starodávné škole, ve výstavě jsou originální učební pomůcky a vybavení třídy. Navíc pak celou řadu zajímavostí a perliček ze života tehdejších dětí a jejich učitelů. Mimo jiné si mohou vyzkoušet psaní na břidlicové tabulky, které si jistě samy pamatují ze svých školních let. Výstava tak chce přiblížit autentickou atmosféru této doby.

Výstava potrvá do 25. září tohoto roku, je možno přijít se podívat i mimo představení. Muzeum je otevřeno Úterý – Neděle, vždy od 10.00 – 17.00 hodin. Vstupné pro seniory je 15,- Kč.

  

Dobrovolnická činnost v OCH Rajhrad

22.září 2011 od 15 hodin pořádá Oblastní charita Rajhrad u příležitosti Dne charity prezentaci dobrovolnické činnosti.Součástí akce bude setkání členů dobrovolnického centra s posezením u táboráku a možnost prohlídky hospice sv. Josefa.

Den charity 2011.pdf

Chráněné bydlení pro osoby s demencí a půjčovna zdravotních pomůcek

Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace

V Brně oslavíme už osmý Den Charity

Ve čtrvtek 22.9.2011 oslavíme společně s dobrovolníky již 8. Den Charity. Nejen dobrovolníci se můžou těšit na bohatý informační a kulturní program na nádvoří Staré radnice. Akce propagující služby Charity a dobrovolnictví budou během celého týdne probíhat v celé brněnské diecézi.

Den Charity na Facebooku!

Týden sociálních služeb

Počátkem října 2011 proběhne již potřetí informační kampaň Týden sociálních služeb. Jejím vrcholem bude Veletrh sociálních služeb, který se bude konat dne 6. října před Domem kultury v Břeclavi, v dopoledních a odpoledních hodinách.

Jednání s poslanci: karta sociálních systémů na výplatu dávek jen dobrovolně

Ředitel CHČR Oldřich Haičman jednal jako člen Rady vlády pro nestátní neziskový sektor s poslanci koalice o probíhající sociální reformě. Jedním z konkrétních výstupů jednání je dobrovolnost zavedení karty sociálních systémů, jen jako jedné z dalších možností výplaty dávek a důchodů.

Jak pomáhá Postní almužna 2011 na jižní Moravě

Postní almužna navazuje na postní tradici, kdy se věřící v době půstu zříkají fyzických požitků a rozšiřuje ji o možnost věnovat částku v hodnotě odřeknutého požitku na pomoc lidem v nouzi. Letos peníze z papírových schránek tzv. postniček pomohly například nemocným dětem na Ukrajině nebo podpořily bezbariérový vchod do mateřského centra v Protivanově.