Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší rozšiřuje provoz kvůli mrazům
12. února 2021 Oblastní charita Břeclav

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší rozšiřuje provoz kvůli mrazům

Nízkoprahové denní centrum Břeclav poskytuje služby osobám bez přístřeší případně osobám žijícím v nevyhovujících hygienických podmínkách. Těmto osobám zajišťujeme základní hygienické zázemí, poskytujeme potravinový servis a v rámci osobní spolupráce nabízíme možnosti řešení jejich nepříznivé situace. Konečným cílem služby je uživatel, který má zajištěno přiměřené ubytování a nepotřebuje již další podporu ze strany služby.

V případě silných mrazů rozšiřuje Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší zimní provoz. Pátek 12. 2., sobota 13. 2., neděle 14. 2. a pondělí 15. 2. vždy v čase od 20:30 do 7:30. Ráno bude ještě možnost se nasnídat a s sebou horký čaj v termosce. Bližší informace získáte na telefonu 519 331 440 nebo mob: 731 402 702

Děkujeme ???? ????