Postní almužna
19. února 2021 Rubrika B

Postní almužna

17. únor - 11. duben 2021 Postní období

Postní almužna je pastorační akce katolické církve v ČR během doby postní. Věřící při ní do malé papírové schránky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc potřebným. Takto získané prostředky se použijí prostřednictvím Charity v daném místě.

Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají i v jiných evropských zemích. Akce začíná na Popelční středu, nebo o 1. neděli postní, trvá do konce postu, tedy 40 dní. Po této době se papírové schránky vyberou zpět a výtěžek předá Charitě.

Page2

 

Page1