Pomoc z Mikulova a okolí
7. dubna 2021 Rubrika B

Pomoc z Mikulova a okolí

"Cokoli jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili..."

V měsíci březnu uspořádala Evangelická církev metodistická Mikulov potravinovou sbírku pro Charitní záchranná síť 

"Děkujeme za vaši dobrou vůli pomáhat Oblastní charitě Břeclav vaší štědrou potravinovou sbírkou. Potraviny budou využívány pro osoby, které se ocitli v tíživé životní situaci ať už finanční např. v dluhové pasti nebo z důvodu Covidové situace, tak i tíživé životní situaci sociální – po rozpadu rodiny nebo pro osoby bez přístřeší": ředitel Oblastní charity Břeclav Ing. Josef Gajdoš.

Do sbírky se zapojili lidé z Mikulova a okolí, ale také i pracovníci městského úřadu. Vybrané potraviny budou předány lidem v nouzi, z Mikulova a okolí, kteří vyhledali pomoc u Charitní záchranná síť

b

d

 

Ještě jednou děkujeme Evangelická církev metodistická Mikulov http://mikulov.umc.cz