„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Den Charity 2017

Den Charity 2017

I v letošním roce, kdy navíc slaví 25 let své existence, nabídne Oblastní charita Břeclav svoji prezentaci. Rádi bychom pozvali veřejnost ve čtvrtek 21. září do charitního stánku na pěší zóně u břeclavského gymnázia.

Přítomnost zdravotních sester z Charitní ošetřovatelské služby nabídne i možnost dozvědět se, zda patříte do Klubu zdravých srdcí – to napoví měření krevního tlaku. Získáte následné informace o možných problémech spojených s hypertenzí, připraveny jsou i speciální brýle simulující stav po požití omamných látek či vyzkoušení si nelehkého pohybu na vozíku pro imobilní.

Pro malé i větší děti je nachystána výtvarná dílnička s omalovánkami se zdravotní tematikou, hravé poskytnutí první pomoci, kvízy a vědomostní testy za přítomnosti studentů Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s.r.o. Břeclav. Při dobrém počasí budeme i malovat obrázky se seniorskou tematikou a navlékat náhrdelníky se symbolickými 25 korálky. Odměnou bude zkušební jízda vozítkem segway a malá sladkost. Kolektiv pracovníků Oblastní charity Břeclav se těší na setkání s veřejností mezi 10 a 15 hodinou. Velmi děkujeme za podporu akce firmě AVE Břeclav a paní Pavlíně Vozarové.


PhDr. Alena Káňová