25. výročí DCHB

„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Den Charity

Letošní ročník oslavy svátku patrona sv. Vincence z Pauly, patrona charity a péče o chudé, se konal dne 22. 9. 2016. Tentokráte jsme charitní stánek umístili na tzv. pěší zóně u břeclavského gymnázia. Formou propagačních materiálů a podanými informacemi jsme návštěvníky seznamovali se všemi nabídkami služeb instituce, včetně zapůjčování zdravotních pomůcek. Přítomnost zdravotních sester z charitní ošetřovatelské služby nabídla i měření krevního tlaku a možnost získat následné informace o problémech spojených s hypertenzí. Zájem vzbudily i speciální brýle simulující stav po požití omamných látek či vyzkoušení si nelehkého pohybu na vozíku pro imobilní.

Pro malé i větší děti byla nachystána výtvarná dílnička s omalovánkami se zdravotní tematikou, hravé poskytnutí první pomoci, kvízy a vědomostní testy za přítomnosti studentů Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s.r.o. Břeclav. Sponzorsky naši akci podpořila i půjčovna vozítek segway Pavlíny Vozarové Břeclav. Celkově náš charitní stánek navštívilo na 150 zájemců z řad nejen břeclavské veřejnosti.

Děkujeme všem příznivcům za zdárný průběh Dne Charity.