„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Den Charity

Letošní ročník oslavy svátku patrona sv. Vincence z Pauly, patrona charity a péče o chudé, se konal dne 22. 9. 2016. Tentokráte jsme charitní stánek umístili na tzv. pěší zóně u břeclavského gymnázia. Formou propagačních materiálů a podanými informacemi jsme návštěvníky seznamovali se všemi nabídkami služeb instituce, včetně zapůjčování zdravotních pomůcek. Přítomnost zdravotních sester z charitní ošetřovatelské služby nabídla i měření krevního tlaku a možnost získat následné informace o problémech spojených s hypertenzí. Zájem vzbudily i speciální brýle simulující stav po požití omamných látek či vyzkoušení si nelehkého pohybu na vozíku pro imobilní.

Pro malé i větší děti byla nachystána výtvarná dílnička s omalovánkami se zdravotní tematikou, hravé poskytnutí první pomoci, kvízy a vědomostní testy za přítomnosti studentů Soukromé SOŠ manažerské a zdravotnické s.r.o. Břeclav. Sponzorsky naši akci podpořila i půjčovna vozítek segway Pavlíny Vozarové Břeclav. Celkově náš charitní stánek navštívilo na 150 zájemců z řad nejen břeclavské veřejnosti.

Děkujeme všem příznivcům za zdárný průběh Dne Charity.