„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

Adventní inspirace 2016

Poslední listopadová sobota se nesla jako každý rok, v duchu přicházejících vánoc. Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav připravilo již po dvanácté Adventní inspiraci. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky a prodej vánočních floristických dekorací břeclavského květinového studia KOPRETINA, výrobky chráněných dílen Oblastní charity Znojmo, ručně zhotovené svíčky, perníčky, šperky, výrobky z kukuřičného šustí a mnoho dalších vánočních inspirací.

Kulturní část sobotního adventního programu patřilo dětem z  Folklorního kroužku při MŠ Hřbitovní, Stará Břeclav. K odpolednímu zpestření vystoupil dětský folklorní kroužek Charvatčánek a Žižkovjánek, krátké vánoční pásmo předvedli děti z Centra volného času Planetka. Nechyběla ani dětská adventní dílna z Mateřského centra Lvíček, která letos nabídla tvoření v horní části Synagogy.

Letošní výtěžek Adventní inspirace ve výši 15.091,- Kč bude použit na nákup polohovacího elektrického lůžka pro dlouhodobě ležící pacienty.

Poděkování patří všem dárcům, návštěvníkům, obětavým prodejcům, pořadatelům a v neposlední řadě rovněž charitativních dobrovolnicím.