„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Nízkoprahové denní centrum Břeclav

 

   

 

Poslání   

Posláním Nízkoprahového denního centra Břeclav je poskytovat podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší. Pomoc směřuje skrze vzájemnou spolupráci k vytváření následných kroků vedoucích k opětovnému začlenění osoby do společnosti a zároveň zabraňuje hlubšímu sociálnímu propadu.

 

Cíle služby

 • Pomoci překonat tíživou sociální situaci a poskytnout dočasné zázemí s vytvořením následných kroků vedoucích k nezávislosti uživatele na službě a možnosti žít životem, který je společnosti považován za běžný.
 • Zabránit hlubšímu sociálnímu propadu osob spadajících do naší cílové skupiny. 

Cílem zařízení je uživatel, který:

 • Je informovaný o možnostech řešení nepříznivé sociální situace.
 • Má vyřízené osobní doklady, bydlí a má zaměstnání nebo vyřízen starobní či invalidní důchod.
 • Je registrován na ÚP (pokud je nezaměstnaný) a pobírá (dle zákon. nároků) dávky hmotné nouze.

 

Vymezení cílové skupiny

Služby jsou poskytovány osobám starším 18-ti let, které jsou současně v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší, případně přebýváním v bytových podmínkách ohrožujících zdraví.

 

Poskytujeme

 • Potravinový servis (polévka, paštika, chleba, čaj, káva; zázemím pro potravinový servis je denní místnost: kapacita 17 míst; v mrazových měsících od prosince do února je denní místnost také zázemím pro odpočinek v teple)
 • Hygienický servis (sprcha, WC, praní a sušení prádla, holení a služba šatníku: obměna a vhodné doplnění oděvních svršků).
 • Základní sociální poradenství, především v oblastech:
  • hledání zaměstnání a ubytování (využití telefonu zdarma)
  • pomoc s vyřízením osobních dokladů
  • dluhová problematika, žádosti, odvolání
  • zprostředkování návazných služeb (kurátora MěÚ, právníka, lékaře, léčebných zařízení, psychologa, psychiatra, duchovenského pracovníka)

 

Cíle zařízení pro rok 2016

Předpokládáme, že v roce 2016 naši službu využije 230 osob (R. Č). Cílem je, aby 23 uživatelů (10%) nalezlo zaměstnání a 35 uživatelů služby (15%) nalezlo bydlení či ubytování. Očekávané využití hygienického servisu je v počtu 3 500, využití potravinového servisu v počtu přibližně 5 000. V rámci sociálního poradenství pak plánujeme poskytnout 800 intervencí (jednání v zájmu klienta delší než 30 minut).

Cílem pro letošní rok je, aby všichni uživatelé služby byli informováni o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace, měli vyřízeny osobní doklady, byli registrováni na ÚP (pokud jsou nezaměstnaní) a pobírali (dle zákon. nároků) dávky hmotné nouze nebo měli vyřízen starobní či invalidní důchod.

 

Specifické cíle pro rok 2016

1. V případě silných mrazů rozšířit poskytování o víkendový či noční provoz

V případě silných mrazů (vyhlášený krizový stav, média – cca přes den pod -10 ̊C) bude spuštěn víkendový provoz, tzn. sobota a neděle v čase od 9:00 do 15:00. Předpokládaná délka – 2 víkendy. V případě silných nočních mrazů (pod -15 ̊C) by bylo na NDC spuštěn také noční provoz (od 19:00 do 7:00), kde by bylo možné přespat na židlích u stolu, k dispozici by byl potravinový servis.

2. Aktivně spolupracovat s MěÚ Břeclav, PMS Břeclav, účast na komunitním plánování sociálních služeb města Břeclav (skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“)

Prohlubovat spolupráci s pracovníky městského úřadu odboru sociálních služeb a oddělením ÚP hmotné nouze. Aktivně spolupracovat s PMS v zájmu našich klientů a také využívání OPP pro úklid zařízení. Být aktivním účastníkem skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci KPSS města Břeclav.

3. Vyhledat, přijmout, zaškolit a udržet nového pracovníka na DPP

Pro měsíce květen až prosinec 2016 chceme sehnat pracovníka na DPP (300 hodin).

 

Veřejný závazek

Řád nízkoprahového denního centra

Vedoucí zařízení:  Ing. Přemysl Suchomel
Provozní doba:  Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00,  Pátek:  8:00 - 11:00, 12:30 - 14:00
Kapacita zařízení v jeden moment:  17 osob
Kontaktní adresa:  Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 331 440, nebo 731 402 702 (Ing. Suchomel)
E-mail:  premek.suchomel@charita.cz