25. výročí DCHB

„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Nízkoprahové denní centrum Břeclav

 

   

 

Poslání   

Posláním Nízkoprahového denního centra Břeclav je poskytovat podporu a pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší. Pomoc směřuje skrze vzájemnou spolupráci k vytváření následných kroků vedoucích k opětovnému začlenění osoby do společnosti a zároveň zabraňuje hlubšímu sociálnímu propadu.

 

Cíle služby

 • Pomoci překonat tíživou sociální situaci a poskytnout dočasné zázemí s vytvořením následných kroků vedoucích k nezávislosti uživatele na službě a možnosti žít životem, který je společnosti považován za běžný.
 • Zabránit hlubšímu sociálnímu propadu osob spadajících do naší cílové skupiny. 

Cílem zařízení je uživatel, který:

 • Je informovaný o možnostech řešení nepříznivé sociální situace.
 • Má vyřízené osobní doklady, bydlí a má zaměstnání nebo vyřízen starobní či invalidní důchod.
 • Je registrován na ÚP (pokud je nezaměstnaný) a pobírá (dle zákon. nároků) dávky hmotné nouze.

 

Vymezení cílové skupiny

Služby jsou poskytovány osobám starším 18-ti let, které jsou současně v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší, případně přebýváním v bytových podmínkách ohrožujících zdraví.

 

Poskytujeme

 • Potravinový servis (polévka, paštika, chleba, čaj, káva; zázemím pro potravinový servis je denní místnost: kapacita 17 míst; v mrazových měsících od prosince do února je denní místnost také zázemím pro odpočinek v teple)
 • Hygienický servis (sprcha, WC, praní a sušení prádla, holení a služba šatníku: obměna a vhodné doplnění oděvních svršků).
 • Základní sociální poradenství, především v oblastech:
  • hledání zaměstnání a ubytování (využití telefonu zdarma)
  • pomoc s vyřízením osobních dokladů
  • dluhová problematika, žádosti, odvolání
  • zprostředkování návazných služeb (kurátora MěÚ, právníka, lékaře, léčebných zařízení, psychologa, psychiatra, duchovenského pracovníka)

Veřejný závazek

Řád nízkoprahového denního centra

Vyhodnocení cílů 2016 - nové cíle zařízení pro 2017

 

Vedoucí zařízení:  Ing. Přemysl Suchomel
Provozní doba:  Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00,  Pátek:  8:00 - 11:00, 12:30 - 14:00

Mrazový provoz: Při teplotách pod mínus deset stupňů bude zařízení otevřeno i přes víkend (9:00-14:00 hod), v případě extrémních mrazů (pod mínus 15 stupňů) bude otevřeno i „noční centrum“ (19:00-7:00 hod, posezení v teple u stolu, teplá strava a tekutiny). Rozšířený zimní provoz vyhlašuje vedoucí zařízení, informace budou dostupné na webu, dále přímo v zařízení či na telefonním čísle vedoucího zařízení.


Kapacita zařízení v jeden moment:  17 osob
Kontaktní adresa:  Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 331 440, nebo 731 402 702 (Ing. Suchomel)
E-mail:  premek.suchomel@charita.cz