25. výročí DCHB

„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 

  • přistupují k uživateli s úctou a respektem k jejich lidské důstojnosti, sociálnímu, duševnímu a tělesnému stavu
  • vychází z principu demokracie, dodržování základních lidských práv tak, aby nedocházelo k porušování práv uživatele
  • respektují soukromí uživatele, nenarušují soukromí v bytové jednotce bez předešlého ohlášení. Ve zvláštních případech - dle Domovního řádu  má pracovnice právo vstoupit bez vyzvání
  • respektují princip jedinečnosti uživatele, bez ohledu  na jeho původ, rasu,  náboženské  vyznání, politické přesvědčení, sexuální orientaci
  • respektují právo volby uživatele samostatně rozhodovat o všech záležitostech, které se týkají např. změny volby klíčové pracovnice se kterou chce úzce spolupracovat
  • individuálně přistupují ke každému uživateli s ohledem na konkrétní situaci a možnosti řešení.  Respektují možnosti, znalosti, schopnosti a podmínky uživatele
  • podporují soběstačnost a nezávislost uživatele
  • řídí se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a zněním pozdějších změn tohoto zákona