„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

banner

Domov svaté Agáty Břeclav

Motto: Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.

Tato služba je poskytována nepřetržitě

 

 

    

 

Veřejný závazek

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme pobytovou službu. 

 

Poslání

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá těhotným ženám, matkám a otcům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou. Poskytuje dočasné ubytování, poradenství, nabízí individuální pomoc a podporu při rozvoji schopností a dovedností, které vedou k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace a pomáhají vrátit se zpět do běžného života. 

 

Cílová skupina

 • dospělým ženám a otcům s dětmi do ukončení středního vzdělání dítěte
 • dospělým těhotným ženám

Jsme dále schopni poskytnout ubytování uživateli  s tělesným nebo smyslovým postižením, který je soběstačný, nebo který si zajistí péči o vlastní osobu jinou sociální službou. V zařízení může být ubytován uživatel s dítětem, které má tělesné nebo smyslové postižení, služba je poskytována osobám, kterým můžeme pomoci naplňovat jejich potřeby. 

 

Obecný cíl zařízení

V bezpečném prostředí je uživatel podporovaný k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k vrácení se zpět do běžného života.

Obecné cíle zařízení směrem k uživateli

Uživatel se po odchodu z azylového domu zapojil do většinové společnosti.
Uživatel umí samostatně řešit vzniklé problémy v běžném životě.
Uživatel se umí postarat o sebe a o své děti.
Uživatel zvládá vedení domácnosti. 

Obecné cíle zařízení směrem ke společnosti

Uživatel má nastavenou sociální a finanční situaci, která mu brání k sociálnímu vyloučení.
Uživatel žije běžný život, zapojuje se do veřejných akcí.
Azylový dům informuje veřejnost o jeho fungování.

Cíle Domova svaté Agáty Břeclav v roce 2017

 1. Předpokládáme, že kapacita zařízení bude využita minimálně z 85%.
 2. Služba bude poskytnuta alespoň 33 uživatelům a jejich dětem.
 3. Minimálně 10 uživatelům se podaří najít samostatné bydlení.
 4. Získat zaměstnání se podaří alespoň čtyřem uživatelům.
 5. Při řešení osobních záležitostí si zvýší kompetence nejméně 15 uživatelů.
 6. V oblasti péče o dítě si zvýší kompetence nejméně 10 uživatelů.
 7. Při vedení domácnosti si zvýší kompetence nejméně 10 uživatelů.
 8. Nastavený rodinný rozpočet se podaří udržet minimálně 10 uživatelům.
 9. Veřejných nebo společenských akcí se zúčastní minimálně 15 uživatelů

Zhodnocení cílů Domova svaté Agáty za rok 2016

Při dosahování základních cílů budeme rozvíjet a udržovat spolupráci s partnerskými organizacemi:

 • IQ Roma servis
 • MÚ Břeclav
 • Městská policie Břeclav 

Zásady poskytování služby

Služba je poskytována v souladu se základními zásadami poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, Zákona č. 206/2009 Sb.  a základními  principy křesťanské etiky, Etickým kodexem charity a Etickými kodexy pracovnic. 

 

Pracovnice se při poskytování sociální služby řídí těmito zásadami:

 • individuálně přistupují k potřebám uživatele - ke každému uživateli přistupují jako k jedinečné bytosti. Nabízenou podporu se snaží přizpůsobit jeho potřebám, k rozvoji a využívání jeho schopností a dovedností, podporují uživatele v soběstačnosti a vrácení se zpět do běžného života
 • podporují uživatele k navazování a udržování přirozených pozitivních vazeb - pracovnice podporují uživatele při kontaktu s rodinou, v upevňování rodinných vztahů
 • respektují soukromí uživatele v bytových jednotkách - pracovnice respektují právo uživatele na soukromí a nedotknutelnost obydlí. Pracovnice se řídí pravidly pro vstup pracovníků a ostatních osob do bytové jednotky
 • respektují volbu uživatele - pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatel je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat.  

 

Poskytované činnosti:

poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou

 • vybavení bytové jednotky pro samostatnou přípravu stravy
 • zapůjčení kuchyňských elektrospotřebičů
 • pomoc při přípravě stravy

poskytnutí ubytování

 • ubytování s dětmi na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok v uzamykatelné bytové jednotce se základním vybavením, koupelnou s WC
 • využití pračky ve společné prádelně k praní osobního prádla
 • pomoc při vedení domácnosti
 • pomoc při finančním plánování
 • pomoc s péčí o dítě

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění vztahů s rodinou
 • podpora při dalších aktivitách podporujících začlenění do běžného života

základní sociální poradenství

 • poradenství pro uživatele služby
 • telefonické poradenství pro zájemce i mimo zařízení
 • zprostředkování kontaktů na další odbornou pomoc 

Důvody k odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby:

 • zájemce není naše cílová skupina
 • nedostatečná kapacita
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí takové sociální služby - tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • zájemci, který žádá, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

  

Úhrada nákladů za sociální službu
Aktuální počet volných lůžek na Domově svaté Agáty Břeclav
Domovní řád Domova svaté Agáty Břeclav

   

Úřední hodiny pro veřejnost:    

Po   9:00 - 15:00

ST   9:00 - 15:00

 

Ke stažení:

Potvrzení o zdravotním stavu pro poskytnutí pobytové sociální služby v azylovém domě
Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově svaté Agáty Břeclav  

 

Vedoucí zařízení:  Leona Balgová
Provozní doba:  nepřetržitý provoz
Kapacita zařízení:  40 lůžek
Kontaktní adresa:  Komenského 6, 691 41 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 331 455, 605 233 401 
E-mail:  leona.balgova@breclav.charita.cz

  

Služba je realizována v rámci projektu: Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji