„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

Azylový dům Břeclav

 

   

 

Poslání

Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

 

Nabídka služeb

a. poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok,

 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

b. poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou,

c. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí vyplývajících z osobních cílů uživatele

 • pomoc při zajišťování osobních dokladů,
 • pomoc při vyplňování žádostí,
 • pomoc při hledání zaměstnání, získání a udržení pracovních návyků,
 • pomoc při hledání bydlení,
 • pomoc při hospodaření s penězi,
 • pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, léčebnými a jinými zařízeními,
 • pomoc při řešení dluhů,
 • pomoc nebo vytvoření podmínek pro obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

 

Službu poskytujeme

Služba je určena mužům a ženám starším 18-ti let, s trvalým pobytem na území EU, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, bez finančních prostředků na vlastní bydlení a těm, kteří chtějí svou situaci aktivně řešit.

 

Službu neposkytujeme

Služba není určena lidem, kteří jsou nesoběstační v oblasti hygieny, stravování, komunikace a lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík - není bezbariérový přístup.

 

Cíle sociální služby

Cílem služby je návrat uživatele do běžného způsobu života prostřednictvím služeb, které nabízíme. Běžným způsobem života je myšleno vlastní bydlení. 

 

Cíle Azylového domu Břeclav v roce 2016

 • Služba bude naplněna z 90%
 • 20 uživatelům služby se podaří naplnit svůj cíl v oblasti bydlení
 • Vydat informační brožuru s příběhy uživatelů
 • Zajistit potravinový a hygienický servis pro uživatele v průběhu celého roku 

Zhodnocení cílů Azylového domu Břeclav za rok 2015

 

Zásady poskytování sociální služby

 • respektování individuálních potřeb uživatele
 • aktivní působení na uživatele a podporování jejich samostatnosti za účelem návratu do společnosti
 • podpora týmové práce při poskytování pomoci uživatelům
 • zachování mlčenlivosti o uživatelích služby

   

Jednání se zájemcem o službu

Uživatelská verze pro podání stížnosti, podnětu nebo připomínky

Úhradník služeb Azylového domu Břeclav

Základní informace o Azylovém domu Břeclav

Aktuální počet volných lůžek na Azylovém domu Břeclav

 

Ke stažení

Žádost o poskytnutí sociálních služeb

Potvrzení registrujícího lékaře

 

Vedoucí zařízení:  Bc. Veronika Heklová
Provozní doba:  non-stop, přijímání žadatelů - Po-Pá (pracovní dny) 8.00-14.00 hod.
Kapacita zařízení:  30 osob
Kontaktní adresa:  U Sýpek 3, 690 03 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 372 719, nebo 737 278 272
E-mail:   veronika.heklova@charita.cz

Zástupkyně vedoucí zařízení:  Ivana Beňušová
Telefon: 731 534 351
E-mail:  Ivana.benusova@breclav.charita.cz

Sociální pracovnice: Bc. Romana Gottwaldová
Telefon: 603 291 383
E-mail:  romana.gottwaldova@charita.cz

 

Služba je realizována v rámci projektu: Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji