25. výročí DCHB

„Dítě jednou nebude dělat to, co po něm chceme, ale to, co nás vidí dělat.“

„Svoboda znamená zodpovědnost.“         (G. B. Shaw)

 

banner 

Azylový dům Břeclav

 

   

 

Poslání

Posláním Azylového domu Břeclav je podporovat osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nabídnout jim prostor pro aktivní řešení jejich tíživé situace tak, aby se v co možná nejkratším čase mohly zařadit zpět do většinové společnosti.

 

Nabídka služeb

a. poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok,

 • umožnění celkové hygieny těla,
 • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,

b. poskytnutí zázemí pro samostatnou přípravu stravy, nebo zajištění stravy jinou službou,

c. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí vyplývajících z osobních cílů uživatele

 • pomoc při zajišťování osobních dokladů,
 • pomoc při vyplňování žádostí,
 • pomoc při hledání zaměstnání, získání a udržení pracovních návyků,
 • pomoc při hledání bydlení,
 • pomoc při hospodaření s penězi,
 • pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, léčebnými a jinými zařízeními,
 • pomoc při řešení dluhů,
 • pomoc nebo vytvoření podmínek pro obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

 

Službu poskytujeme

Služba je určena mužům a ženám starším 18-ti let, s trvalým pobytem na území EU, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, bez finančních prostředků na vlastní bydlení a těm, kteří chtějí svou situaci aktivně řešit.

 

Službu neposkytujeme

Služba není určena lidem, kteří jsou nesoběstační v oblasti hygieny, stravování, komunikace a lidem, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík - není bezbariérový přístup.

 

Cíle sociální služby

Cílem služby je návrat uživatele do běžného způsobu života prostřednictvím služeb, které nabízíme. Běžným způsobem života je myšleno vlastní bydlení. 

 

Cíle Azylového domu Břeclav v roce 2017

 • Předpokládáme, že kapacita zařízení bude využita na 85%
 • Snížit počet uživatelů, kteří odcházejí z azylového domu bez zlepšení jejich sociální situace o 15% oproti roku 2016
 • 30% odcházejících uživatelů odejde do jiné formy bydlení (ne do jiného azylového domu)

Zhodnocení cílů Azylového domu Břeclav za rok 2016

Letáček Azylového domu Břeclav

 

Zásady poskytování sociální služby

 • respektování individuálních potřeb uživatele
 • aktivní působení na uživatele a podporování jejich samostatnosti za účelem návratu do společnosti
 • podpora týmové práce při poskytování pomoci uživatelům
 • zachování mlčenlivosti o uživatelích služby
   

Jednání se zájemcem o sociální službu

Uživatelská verze pro podání stížnosti

Úhradník za poskytnutí sociální služby

Základní informace o Azylovém domě Břeclav

Aktuální počet volných lůžek na Azylovém domě Břeclav

 

Ke stažení

Žádost o poskytnutí sociální služby

Potvrzení registrujícího lékaře

 

Vedoucí zařízení:  Bc. Veronika Heklová
Provozní doba:  nepřetržitý provoz

Přijímání žadatelů: Po - Pá (pracovní dny), 8:00 - 14:00 hod. Po individuální domluvě s vedoucí, nebo sociálním pracovníkem je možný příjem i mimo stanovené termíny.
Kapacita zařízení:  30 osob
Kontaktní adresa:  U Sýpek 3, 690 03 Břeclav,  mapa
Telefon:  519 372 719, nebo 737 278 272
E-mail:   veronika.heklova@breclav.charita.cz

Zástupce vedoucí:  Silvie Schwoiserová
Telefon:  734 789 300
E-mail:   silvie.schwoiserova@breclav.charita.cz

Sociální pracovník:  Milan Dvořáček, Dis.
Telefon:  731 534 351
E-mail:   milan.dvoracek@breclav.charita.cz

V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O UBYTOVÁNÍ KONTAKTUJTE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA.

Služba je realizována v rámci projektu: Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji